réussite
monter le contenu descendre le contenu

销售点
.............................................................................
莱博乐 古浪漫在法国和世界各地
.............................................................................

 

我们的白兰地只向酒窖掌管师和高档餐厅销售,因此,在法国和法国以外均享有正面一致的形象。莱博乐 古浪漫白兰地作为最有名的白兰地,在巴黎享有名气,并被 录入米其林指南一书。莱博乐 古浪漫在世界30多个国家所享有的这一名声和形象全 靠著名的餐厅和优秀的侍酒师们,他们是我们公司在法国和海外的最好使者。这一栏目让我们有机会向他们谨致谢意。

 

propulsé par e-majine